አገልግሎቱ የሚፈጅበት ጊዜ

አገልግሎቱ የሚፈጅበት ጊዜ
ለሁሉም ዶኩመንት ለማረጋገጥ
  • በአካል ቀርበው ለሚያስፈፅሙ በ24 ሰዓት ውስጥ
  • በመልዕክት /mail/ ለሚልኩ ማመልከቻው ኤምባሲያችን ከደረሰበት ሰዓት ጀምሮ በ48ሰዓት ተጠናቅቆ ይላካል
የአገልግሎቱ ክፍያ መጠን
  • ለኢትዮጵያዊያንና በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ለያዙ
59 ዶላር
  • የሌላ አገር ዜጋ ለሆኑ/በትውልድ ኢትዮጵያዊ  መታወቂያ ካርድ የሌላቸው/ አገልግሎቱ የፀና የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላቸው
95 ዶላር
ለአገልግሎቱ የሚያስፈልጉ ቅጾች /ፎርሞች/
1.      የማመልከቻ ቅጽ   (click here to download a form)