ፓስፖርት ለማመልከት

ፓስፖርት ለማመልከት

  1. አገልግሎቱ ያለቀ ፓስፖርት ለመቀየር/ለማደስ
  2. በጠፋ ፓስፖርት ምትክ አዲስ ፓስፖርት ለማግኘት
  3. በወላጆቻቸው ፓስፖርት ተለጥፈው ሲጓዙ ለነበሩ ህጻናት
አገልግሎቱ ያለቀ ፓስፖርት ለመቀየር/ለማደስ
መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች
1 4 የፓስፖርት መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች የሚታዩ፣ መደቡ ነጣያለና ከጀርባው ስም የተጻፈበት)
2 ለመቀየር ወይም ለማደስ የተፈለገው ዋናው ፓስፖርት ማቅረብ
3 ለመቀየር ወይም ለማደስ የተፈለገው ፓስፖርት መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበትን ገጽ የሚያሳይ በሁለት ኮፒ ማቅረብ
4 የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ የባንክ የክፍያ ደረሰኝ መሆን ይኖርበታል፡፡

ተራ ቁ.  ፓስፖርት የአገልግሎት ክፍያ በዶላር ምርመራ
1 32 ገፅ ያለው ፓስፖርት 60.00 ዶላር
2 48 ገፅ ያለው ፓስፖርት 80.00 ዶላር
3 64 ገፅ ያለው ፓስፖርት 110.00 ዶላር
5 የጣት አሻራ ማቅርብ ለሚጠበቅባችሁ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውንማቅረብ/መላክ (click here to download Fingerprint Capture FORM)
6 መጠየቂያ ቅጽ በሁለት ኮፒ መሙላት (click here to download FORM)
በጠፋ ፓስፖርት ምትክ አዲስ ፓስፖርት ለመቀየር
በወላጆቻቸው ፓስፖርት ተለጥፈው ሲጓዙ ለነበሩ ህጻናት
መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች
1  4 የፓስፖርት መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች የሚታዩ፣ መደቡ ነጣያለና ከጀርባው ስም የተጻፈበት)
ከወላጆቻቸው ጋር የተጓዙበትን ፓስፖርት በሁለት ኮፒ
3 የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ የባንክ የክፍያ ደረሰኝ መሆን ይኖርበታል፡፡

ተራ ቁ.  ፓስፖርት የአገልግሎት ክፍያ በዶላር ምርመራ
1 32 ገፅ ያለው ፓስፖርት 60.00 ዶላር
2 48 ገፅ ያለው ፓስፖርት 80.00 ዶላር
3 64 ገፅ ያለው ፓስፖርት 110.00 ዶላር

ለመጀመሪያ ጊዜ ምትክ ሲሰጥ በመደበኛ ክፍያ ላይ ተጨማሪ 50%፣

·      ለሁለተኛ ጊዜ ምትክ ሲሰጥ በመደበኛ ክፍያ ላይ ተጨማሪ 100%፣

·      ለሶስተኛ ጊዜ ምትክ በ5 ዓመት ጊዜ ውስጥ ጥያቄ ከቀረበ በመደበኛ ክፍያ ላይ ተጨማሪ 200%፣

4 የጣት አሻራ ማቅረብ ለሚጠበቅባችሁ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን ማቅረብ/መላክ (click here to download Fingerprint Capture FORM)
5 መጠየቂያ ቅጽ በሁለት ኮፒ መሙላት(click here to download FORM)