የፎቶግራፍ መሟላት ያለበት ሁኔታዎች

የፎቶግራፍ መሟላት ያለበት ሁኔታዎች
  • በከለር የተነሱት
  • የፓስፖርት መጠን ያለው
  • ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ
  • ሁለቱ ጆሮዎች የሚታዩ
  • መደቡ ነጣያለ
  • ከጀርባው ስም የተጻፈበት